Kremlin Rexson - pompy, pistolety, akcesoria

Kremlin Rexson - pompy, pistolety, akcesoria

Firma Kremlin Rexson jest światowym liderem w produkcji materiałów do nakładania farby. Prowadzona we firmie aktywna polityka badań i rozwoju umożliwiła uzyskanie wyposażenia najlepiej dostosowanego do potrzeb przemysłu metalowego, drzewnego, tworzyw sztucznych i karoseryjnego.

Wyroby firmy Kremlin Rexson są opracowywane z ukierunkowaniem na dwa cele:
- wynalazczość i ciągłe dostosowywanie się do nowych produktów pojawiających się na rynku (farby rozpuszczalne w wodzie,ekstrakty such itd.),
- zmniejszenie kosztów eksploatacji przez poprawę stopnia wykorzystania materiałów i skrócenie przestojów obsługowych.

Jakość wyposażenia dostarczanego przez Kremlin Rexson jest uznana i doceniona na całym świecie, bowiem 75% wyrobów jest eksportowanych. Ta silna obecność na rynku światowym umożliwia firmie szybkie identyfikowanie potrzeb i opracowywanie odpowiednich urządzeń.